Denumirea societatii
S.C. COMTEL SUPERNET S.R.L.
Sediu social
Mun. Bucuresti, sector 3
Bld. Ramnicu Sarat, nr. 7
bl. H17, et. 3, ap. 13
Nr. R.C. J40/8718/26.06.2003
CIF RO 15544884
IBAN RO97 FNNB 0030 0250 0233 RO02
CREDIT EUROPE BANK - Piata Muncii

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice COMTEL TOTAL-NETWORKS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: intocmirea documentatiei necesare pentru furnizarea serviciilor de comunicatii de date, Internet si telefonie catre dvs.
Nu sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare evaluarii si furnizarii serviciilor prestate. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a incheia contractele necesare si in consecinta imposibilitatea furnizarii serviciilor catre dvs.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la cea mai apropiata caserie. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate catre terti fara acordul dvs.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.